תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

 • אתר אופיר אברהמוב (“האתר”) מופעל ע”י אופיר אברהמוב, בכתובת אינטרנט ofirav.co.il ומטרתו תצוגת תיק עבודות לשירותי צילום ורכישת הדפסות פיזיות (“המוצר”).
 • הגלישה באתר, לרבות ביצוע רכישת המוצרים המוצעים בו למכירה,  כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (“התקנון”). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • המכירה באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד ותיתכן סטייה קלה בחדות הגוונים מאחר והם מצולמים ומוצגים על-גבי מסך המחשב. מכאן, שלא תהא כל תלונה כלפי החברה ו/או מי מעובדיה במידה ותהיה סטייה שכזאת. החברה, מצידה, תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות ככל הניתן.
 • קיים איסור שימוש בתמונות, בתכנים ובקניין הרוחני, הקשורים לפריטים המוצעים למכירה באתר 
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
רכישת מוצר באתר
 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 • רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט כל אדם, שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: “כרטיס אשראי”).
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 • מובהר בזאת, כי המידע המוזן לאתר מאובטח באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני. לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להיחשב כעבירה פלילית.
 • במקרה בו מוצר הוצג כקיים במלאי אך בפועל לא היה ניתן לספקו, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, בכפוף להשבת מלוא התשלום שניתן ע”י הלקוח בגין המוצר. 
מדיניות החזרות וביטולים
 • במידה ואינכם מרוצים מהרכישה, הנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 “חוק הגנת הצרכן”. להלן תמצית כללי ביטול העסקה, ניתן למצוא את כללי הביטול בפירוט בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.

  ביטול עסקה מצד המזמין

  1. ביטול הזמנת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח

  1.1   הלקוח מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם “מוצרי מדף” ולכן הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  1.2   מוצרים אלו אינם ניתנים להחזרה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב”חוק המכר”
  1.3   מיד עם קבלת המוצר, חלה חובה על הלקוח לבדוק אותו ובמידה של אי התאמה עליו להודיע לאתר, אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הלקוח לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.
  1.4  רק לאחר קבלת המוצרים שהוזמנו בחזרה, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו, דמי המשלוח לאיסוף ההחזרה ועלות עמלת הסליקה (אם הרכישה בוצעה בשיטה זו).
  1.5 ייתכנו שינויים בגוונים בין התמונה במסך לבין התוצאה המודפסת. בנוסף, הדפסה על קנבס מכילה פחות פרטים לעומת הדפסה על נייר והצבעים בקנבס הם עם עם פחות רווייה. הנהלת האתר לא תאשר החזרה או ביטול עסקה עקב שוני בגוונים או בפרטים, בין התמונה כפי שנראית במסך לבין ההדפסה .

  ביטול עסקה על מוצרי מדף

  א. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  ב. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]
  ג. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  ד. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ללא שימוש באריזתו המקורית ללא פגם.
  ה. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. .
  החזרת המוצר לכתובת בעל האתר היא באחריות הלקוח (ההחזרה תתבצע לכתובת בעל האתר ע”י הלקוח או חברת שליחויות) תוך 21 יום ממועד קבלת המוצר ועל חשבונו.
  למען הסר ספק בעת ביטול העסקה, גם אם המוצר נשלח במשלוח חינם, התשלום על החזרת המשלוח הוא באחריות הלקוח.

   ביטול עסקה מצד בעלי האתר

  א. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
  ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
  ד. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  נזקים שנגרמו למוצר על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר אשר בגללה ביטלתם את ההסכם.
  הנהלת האתר הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת להנהלת האתר, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות כתיבה ברורה, אם במחיר המוצר ואם בתיאורו;
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
  • אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’ כלשהו;
  • אם יתברר לחברה כי הלקוחה עלולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות שקיבלה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
  • אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה.
  • אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
  • הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כשלהי כלפי הנהלת האתר בגין ביטול העסקה, כאמור בסעיף זה.
מדיניות אספקה והובלה
 • מועד ביצוע ההזמנה הנו המועד בו אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי.
 • האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר).
 • אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד (לאזורים אחרים בתיאום אישי) .
 • האתר יספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת השליחים המשמשת את בית הדפוס או דואר ישראל למוצרים במלאי שלא מודפסים לפי דרישה.
 • זמן אספקה: כ- 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר אשר נגרמו ע”י צדדים שלישיים לרבות ע”י חברת דואר ישראל, בית הדפוס או חברת השליחויות מטעם בית הדפוס.
 • בעת ביצוע ההזמנה והזנת הפרטים, על המשתמש למסור כתובת מדויקת למשלוח וטלפון ליצירת קשר. אי מסירת פרטים מדויקים עלולה ליצור עיכוב במשלוח ההזמנה ובמצב זה לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.
 • הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
מדיניות פרטיות
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
דין וסמכות שיפוט
 • בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 • זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו, שייכות לאופיר אברהמוב. זכויות יוצרים אלו חלות על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, קוד מחשב, קבצים גרפיים, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הכלול באתר. אין להכניס באתר שינויים, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את החומר המוגן מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים, שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
יצירת קשר
 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל [email protected] או מספר טלפון: 052-6333880.
 • כתובת בית העסק (למשלוח דואר) – רש”י 15 דירה 3 ראשון לציון, מיקוד 7530844

שלחו לי הודעה!